Jezik antike

Volterra ogledalo

V roki bradatega moškega se nahaja tablica. Na tablici je napis, ki zelo konkretno navaja žensko osebo s števnikom ano. Eno od deklet bi nosilec napisa rad premestil v drug prostor. Števnik ano dokazuje prisotnost indoevropskega načina rabe števnikov v etruščanskem jeziku. Beseda ke se v slovenskih narečjih uporablja kot prislovno določilo tja. Uni (oni, un-le= tisti-le) je splošno uporabljana nedoločniška beseda, ki se nanaša na moško osebo. Celoten napis tako jasno govori »ej tam vseeno ni takšnih kot tukaj. Uni a-li lahko le eno daš (2. oseba edn./mn. daste) tja.« Iz slikovnega gradiva je lepo razvidno, da želi bradati moški eno od deklet odpeljati v drug prostor. Več kot očitno je izpričan slovenski govor namenjen osebi, ki bere tablico. Iz videnega je mogoče zaključiti, da dekleta ne znajo brati ali pa ne vidijo sporočila. Namen pisanja je torej uvidevnost do dojilj zato je sporočilo pisno.

Mili Butka  Lingua albanese

ECA: ZOEN: TPA: IKNAC : HEDCLE: VNIAL: CVANODA: SCE. 

Razlaga po Boru[1]:

ECA  ZREN  TVA  IH  NAC  HERCLE  UNIAL  CLAN  ORA  SCE

Pallotino, ekskripcijo v TLE. Spec . aen. Iunonis Herculi lac praebentis imag. exornatum.

ECA : SREN : TVA : IHNAC : HERCLE : UNIAL : CLAN : ORA : SCE

Škrlep Dušan 2005:

Ej KA  SOEN  TVAKIH  NAK * GED  KLE.  UNI  A  LHK L  ANO DAŠ KE

SOEN= vSOEN, (danes: izpad samoglasnika »O« in dodan soglasnik »V«)vseeno sskj izraža, da se ne daje prednost kateri od možnosti.

TVAKIH = TVAKIH (danes: izpad soglasnika »V«): sskj tákšen -šna -o zaim. (á)
1. izraža lastnost, značilnost pri govorečem ali pri osebi, stvari v bližini govorečega, na katero se usmerja pozornost koga.

NAK= sskj nàk [-k izgovorjen v grlu ] člen. (ȁ)
1. izraža močno zanikanje, zavrnitev.

GED=KED kakor:sskj izraža, da se ne daje prednost kateri od možnosti.

Dvopičje je samo eno pred »:S« kar pomeni, da je to črka »Š«.

uni a lhk l ano daš ke = stavek, ki ga v slovenščini ni potrebno kakorkoli spreminjati. Eno od dojilj bi bradati pisar rad odpeljal ke proč!

Napis tako potrjuje videno: korenjaki so uživali naravno mleko in verjeli, da jim bo to dalo moč kot jo daje osnovna hrana dojenčkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *