Jezik antike

Lističi Pyrgi

Leta 1964 so v kraju Pyrgi našli tri lističe od katerih dva lahko razumemo ob pravilnem črkovanju, če uporabimo rovtarščino torej slovenščino. Verjetna starost sega v III. stoletje pr. n. št.

Pyrgi1 prepis

i ta tmia * l’kak * Geramas(sz) (a?)# # # vaziehe

u nia last res*oemia s*a*meh*ouva*oe*Bartei

veli a nas*sal*Kluvenias*tud u ke*mu ni stas*

ouvas*ta Meresk*a*ilakve*tule da*s*e*nak*ki*

avil*hurvar te ziame Itale*tlakve*al zase*nak*

a*tranes*zil akal*sele Itala*ak na zveds*

i za nim*ge damve*avil*v nia ka*pulumhva /

Moderna slovenščina: Je ta jemal*ali kako*Geramasa ## (so?) vzeli v njihovo (vašo?) last res*ujeli s(mo)*jih*oba*oe* Bar-tei Veliki (Največji) pri nas* Sal *Kluvenias* Tudi drugod* mu ni enakega*od vas* ta Meresk * (p)a*čeprav*tul-e da-se*nak*ki(ker (-je) preveč* hurvar.* Ta jemlje*Itale(-om)* tukajle*a zase-de* nak*ja-(bodo) Tranes (obrnjeno senart)* zil(živeli)*okrog* sele- (naselij)Itala(-e)* ak-(ako)*ne izveš*je(bo)po njih*ga damo-(napademo)*

A vil(povsem?)*v nič (ka=proč)*/*jav (ji)h mulu(prosil)p (bi)

Napis omenja vladarski naziv Bar. Poleg tega so še nazivi za: Geramasa kar je eponimski prednik kolhidskih ljudi, Itale ter Sal Kluvenias kot pokrajinski naziv skupnosti v današnjem smislu “države”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *