Jezik antike

Kortonska tablica

Tabula Cortonensis

 Kortonska plošča je bila najdena leta 1992. Prvo poročilo o bronasti tablici iz Camucie pri Cortoni je bilo objavljeno v italijanskem časopisu prvega julija, 1999. Najdba je razglašena kot največja arheološka pridobitev tega stoletja. Poročila govorijo o tablici v izmerah 45.8 x 28.5 cm. Obsega 40 vrstic. Tablica naj bi bila s konca III. ali začetka II. stoletja pr. n. št. Profesorja  na univerzi v Perugi Luciano Agostiniani in Fran­cesco Nicosia sta najdbo objavila leta 2000 v knjižni ob­liki pod naslo­vom Tabula Cortonensis.[1] Dosedanji poizkusi branja pravijo, da vsebuje tablica zapis s pravnim sporočilom o delitvi premoženja. Oglejmo si našo razlago tega pisnega sporočila.  


[1] http://www.comune.firenze.it/soggetti/sat/tabula/cortonaframe.html

        Tabula Cortonensis stran: (b)

1          javle Sali ni####kusu al 

2      zil ki* lado al *k###usu nič. ti timal

3      l a risal k*Sali nim javle kla* Kelti ne iti s

4      nič. ta d s mine nič nič s v a r za.*i nou h tk nič u

5      upa tm.* suoiu*suoiu sal vel h je nič *kusu nič ja

6      ule sla* i ke Louru a* titl ni nič velou d u sla

7      lado al k* ke Latinaia mal* l  a risal k ke

8      Latina nič * n tl nal

Slovensko knjižni približek

Javil Sali ni. Poizkusil al (ali-toda) živi kakor lado. Pisno le  Poizkusil, nič. Ti jemal le pisal k Sali njim javili tukaj Kelti ne iti z nič. To je minilo nič nič  svar za(obr. az ravs). Je ne bo kot tako, nič. Zelo upa tam. Svojo,  svojo Sal,  velik je nič, poizkusil nič. Javili sla tja k Louru. a naslavljanje ni nič veljalo. Puslala tja, a le tja kjer latinajo malo. Le pismo smo pisali tja kjer ne latina-jo nič. In tukaj naj(-manj).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *