Jezik antike

Grosseto

Hebe svinčeni disk

m Lah- 12+an a Kalušk»zmeda« e k ni avil mi meni kako manjka ljudi kake 12 t udi unesl mandi vah ledi ke m un  ukasi »nič«udi sesˇtei se vi ti udasˇmu ls le m Lahi Lahe ti 2 s lud s#uev g u vi 12 un lud s 12 sal. a brš na ke

Mi Lah 12 pisal. Zmeda je ker mi nisi javil kako manjka ljudi. Kakih 12 udov je odnesel vrag. Kaj ljudi mi on nič ni ukazal. Ude se štej in vi se vdaj. Je tukaj le Lahi Lahe ti 2 človeka si ujel. Ko vi 12 ljudi iz 12 sal kar brž pojdi tja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *