Jezik antike

Slovenska jezikovna zgodovina

Ogledalo iz Volttere lepo izpričuje slovensko govorico. Slovenski jezikoslovci trdijo, da inštitut SAZU ne
raziskuje etruščine in venetščine. Tako S. K. leta 2007 zapiše.:
Venetščina je gotovo indoevropski jezik…
Etruščina je neindoevropski jezik, kar se vidi denimo iz števnikov. …

Zadnja vrstica se glasi: ano daš ke = eno daš tja

Pri tej navedbi spoznamo števnik ano, ki je prepričljivo slovenska značilnost in zanika etruskologe o števnikih katere so izvajali iz Toskanske igralne kocke. V tej vrstici je izpričan tudi znak “š” (DAŠ,glagol dati) kar zopet potrjuje slovenščino kot vsebino, ki so jo zapisovali v antiki.

Zapis sestavljata dva stavka:

Prvi stavek se glasi: e ka vsoen tvakih nak ged kle.

e tam vseeno takih nak kakor tukaj.

Drugi stavek se glasi: uni a lhk l ano daš ke.

oni ali lahko le eno (dojiljo)daš tja.

Vsekakor noben herkle ali Heralkes, Herkules ne sesa boginje kot so nekateri razlagali napis doslej!