Jezik antike

Imenoslovje

Pyrgijska ploščica navaja imenski pojem sal Kluvenias. Običaj antičnih imenskih pojmov kaže na opisno vsebnost krajevnih in lastnih imenskih pojmov. Latini so trdili, da Iliri govorijo kot volkovi. Napis KLUVENIAS v obratni smeri odčitavanja SAI*NE*VULK izpričuje zanikanje načina Ilirskega govora.

KartaginaCharthagin*/* Ni*ga*h*trak

Od numidijskega kralja Jarbasa je kraljica Didona kupila toliko zemlje, kolikor je je lahko pokrila z volovsko kožo. Pretkana, kakor je bila, je dala kožo razrezati v ozek trak /pas. Tako pravi izročilo.

Usnjen trak je mogoče izrezati iz cele kože tudi v enem kosu, ki občutno poveča njeno pokrivno razdaljo. Besedno preobrnjeni Charthagin */*  Ni*ga*h*trak, v narečni rabi pripoveduje, da nekoga ni bilo h traku.

Tri* este

Ker obstaja domnevni izgon pitagorejcev iz južne Italije si oglejmo pojem ‘Pra en Este’ (Palestrina). To mesto leži jugovzhodno od Rima. Po izgonu južno italskih astronomov si je kraj ob Padu v severnem predelu Italije pridobil naziv Este ob Padovi. Na kar moremo po najdenih rimskih izkopaninah v Estah domnevati, da je prišlo še do tretje selitve astronomskega centra. Ta domneva se nahaja v imenovanju Trsta, ‘Tri Este’.