Pred govor antike

Cilj tega izvajanja je podati dokaze o najstarejšem pisnem jeziku Evrope, ki danes sliši na ime slovenščina. Dandanes se jezik v urbanih središčih spreminja z modnimi trendi in razvojem v…

Tablica CORTONENSIS

stran A Starost kortonske tablice se ocenjuje v III. stoletje pr. n.št. Iz kortonske plošče je tako razvidno, da koncem III/I. stoletja pr. n. št. poteka intenzivno obdobje latinizacije. Ta…

Pyrgi 2

Zlato pismo govori o nujnosti ukrepanja imenovanega vladarja Bar ija.

Grosseto

Hebe svinčeni disk m Lah- 12+an a Kalušk»zmeda« e k ni avil mi meni kako manjka ljudi kake 12 t udi unesl mandi vah ledi ke m un  ukasi »nič«udi…

Sal

SAL Prvi zapis besedice SAL zasledimo v Pirgiyskem napisu. Omenjanje te besedice se nanaša na Sal Kluvenias.Slednje je že prevajalec etruščanskih napisov Anton Berlot(1977) označil kot prvi zapis, ki ima…

Lističi Pyrgi

Leta 1964 so v kraju Pyrgi našli tri lističe od katerih dva lahko razumemo ob pravilnem črkovanju, če uporabimo rovtarščino torej slovenščino. Verjetna starost sega v III. stoletje pr. n.…

Kortonska tablica

Tabula Cortonensis  Kortonska plošča je bila najdena leta 1992. Prvo poročilo o bronasti tablici iz Camucie pri Cortoni je bilo objavljeno v italijanskem časopisu prvega julija, 1999. Najdba je razglašena…

Napake etruskologije

Izbor nekaterih starejših poizkusov odčitavanja Pyrgi lističa   Pallottino (1964) mešano latinskogrški črkopis ita · tmia · HE RAMAΣυ |·]vatieχe · unialastres · θemiasa · meχ · θuta · θefariei…

Napake “venetščine”

Venetologi so na atestinskih tablicah odčitavali abecedo. Kot kaže naslednja tabela je to popolna zmota. Tabela prikazuje venetske znake, ki so posledica delovanja pitagorejske šole. Atestinske tablice so vir za…