Bolgarska zlata knjiga

kaže na razširjenost pisnega znanja

v Ilirskih pokrajinah.