Jezik antike

Slovenski jezik so zapisovali Etruščani in Karni

Prvotno črkovje in števila v osrednji Italiji ter na slovenskem ozemlju.

Leto XII. sprememba smeri zapisovanja in črk v Kranju.

Zlati prstan iz Toskane odčitavajo v nesmiselnem “suthina”. To so zapisi ob končanju vojne na področju Toskane. Napis NIČ VOINA zavezuje vojskovodje o koncu bojev.

Kortonska tablica Cortonensis omenja Kelte in latinanje.

Gubbio plošča II A omenja Karne in Pune/Feničane

 

Spomenik slovenske jezikovne zgodovine je dolgo dobo ležal v savskem jezu sredi Kranja. Napis izkazuje pisno spremembo smeri zapisovanja. Prvotno so naši predniki Karni pisali v nasprotni smeri. Napis govori o tej spremembi in o pametnem čaščenju božanstva LAR.

Latinski pogled:                                                     

A*RE*LL*I*A   A=pisavo, vzvratno, črkovati je A=pisati

L.L.AR COLIS = Laški LAR čaščenje

ANN.XII.H.S.E = Leta XII.H.S. E = štetja

A*RE*LL*I*U*S  =pisavo nazaj U= zelo S= (gl. ra- biti)

I.IUCUNDUS = Pametno/prijetno

                                                     

E E L I A F?* S*U*A=Biti dobro pismen

Prosti odčitek spomenika najdenega v Savi pri Kranju:

Pisava je obrnjena,

Le LAR »božje« COLIS čaščenje, »bogoslužje« (ohrani)

V letu 12 H.S.E

PISAVO OBRATNO dobro

PAMETNO uporabljaj

Vzvravtno odčitavanje = ilirskski pogled                

A*IL*LER*A = Abeceda je v leru pisave

SILO KRAL.L   Silo kralj Laški

ANN.XII.H.S.E =Leto 12 H.S.-E- štetja

S*U*IL*LER*A =si v Iliriji v leru pisave

S*U*DNU*KUI*I=si na dnu takoj (izgubiš)                                                            

E E L I A F?*S*U*A= Biti dobro pismen

 

Napis na spomeniku iz Kranja kaže na dvojezičnost ilirščine in latinščine.

Iz podobnih zapisov so doslej domnevali, da ima etruščanska abeceda 26 znakov po številu. Napis na tablici pa spominja na čas AB PREVZGOI. To pa pomeni dobo, ko je lastnik tablice obiskoval šolsko vzgojo. Znaki v nadaljevanju so številski in nakazujejo čas prevzgoje.

Latini so slovensko slovnico prepisali vzvratno.

ISBN 978-961-288-320-1

Rovtarščina je slovenski jezik, ki ima ohranjene vse prvine etruščine.

COBISS.SI-ID: 251741440

Venetščina nima jezikovnih dokazov. ISBN 961-236-905-4

Prva slovenska slovnica najdena v osrednji Italiji. 3. stoletje pr. n. št.

ABCDE VZGOI 5 L 32=50 #OP nič D STU 13 12 11