Z rovtaščino se pridobi podatke iz antike. Bolgarska zlata knjiga in spomenik iz Perugie nam podajata sorodne podatke o velikaših.